Historie

Helmond:

 

25 september 2020

Na een zeer mooi tijd voor wat het weer betreft, lieten de weergoden de organisatie van het bevrijdingsfeest nu toch in de steek. Het regenwater viel met bakken uit de lucht en de organisatie had voor iedereen die ze wilde hebben, plastik regenjassen beschikbaar.  Het bevrijdingsvuur werd vanuit de Betlehemkerk naar het Hortensiapark  gebracht .

De organisatie van deze avond was in handen van Stichting Helmond Bevrijding 1944 , voor wie het een echte vuurdoop was met al dat water. Het hele programma werd op perfecte wijze aan elkaar gepraat door het bestuurslid Henriette Verouden.

Van deze natte omstandigheden, raak je ook  niet direct   in de feeststemming. De organisatie van de Stichting Helmond Bevrijding 1944,  had er alles aangedaan om te proberen een feestelijk bevrijdingsfeest te organiseren. De bevrijding is uiteindelijk een feest dat gevierd moet worden. De klanken van het Helmonds Muziekkorps schalden niet over het Hortensiapark,want er zijn muziekinstrumenten die het niet fijn vinden als je er mee in de regen speelt . Dus het HMC had besloten om geen optreden te verzorgen en er de sfeer met hun klanken te verhogen.

Burgemeester Elly Blanksma , sprak onder deze moeilijke omstandigheden de aanwezige bezoekers toe. Omdat haar man Hans, niet op twee en een halve meter afstand behoefde te staan, kon hij zijn vrouw Elly behoeden voor een nat pak door de paraplu als bescherming boven haar te houden.

Hierna werd door veteraan Jan van de Hurk, het bevrijdingsvuur vanuit de Betlehemkerk,  in het park gebracht en aan burgemeester Elly Blanksma overgereikt. Zij heeft met de fakkel het bevrijdingsvuur in de schaal ontstoken. Hierna werd er door de jeugdburgemeester Noël Salalahi een bloemstuk gelegd.

Hierna kon het feest beginnen, aldus Henriette Verouden. De zusjes,Irma en Erica Martens, deden wel  reuze hun best, om met hun zang, de feeststemming er in te brengen. Zij trotseerden de weersomstandigheden op een geweldige manier, maar door deze slechte weersomstandigheden  werd het programma aangepast.

Tekst en Foto’s , Henk van Dijk

25 september 2020

bevrijdingfeest helmond

 

De
weergoden waren goed gezind, want zij hielden het droog gedurende de tijd dat
de viering van 75 jaar bevrijding werd gevierd aan het Hortensiapark. Velen
waren gekomen om de viering mee te maken. Er waren ook weer oude militaire
voertuigen met bemanning aanwezig. Een afvaardiging van Pheulitonia was
aanwezig en speelde het Wilhelmus. Er werden kransen gelegd door het stads
bestuur en veteranen. Als klap op de vuurpijl werd er voor alle aanwezigen een
heerlijke Indische “blauwe hap “ maaltijd geserveerd voor de prijs van 2 euro.
Rond de klok van half acht vonden de weergoden het welletjes en lieten
overvloedig de regen naar beneden vallen en kwam er een versneld einde aan de
viering.

24 september 2020

Brouwhuis

In Brouwhuis heeft de Wijkraad het nieuwe Bevrijdingsmonument onthuld. Voor het tweede jaar op rij, viert men hier ook het feit, dat Brouwhuis nu 76 geleden is bevrijd.

Ter gelegenheid hiervan heeft de Wijkraad Brouwhuis samen met vier scholen , Montessorischool, De Vlier, De Korenaar en De Stroom,  een geheel eigen bevrijdingsmonument ontworpen. Het is monument is op deze avond onthuld, door de voorzitter van de Wijkraad Ben Vogel en Wijkwethouder Antoinette Maas. Ook hierbij was er een beperkt aantal bezoekers toegestaan en een ieder hield zich ook netjes aan de regels.

Ook waren er weer zes historische jeeps met “historisch militair personeel”aangekomen , om deze feestelijk ceremonie luister bij te zetten. Het aanwezige publiek werd welkom geheten door de voorzitter van de wijkraad Brouwhuis, Ben Vogel. Hierna sprak wethouder Antoinette Maas de mensen toe. Het bevrijdingsvuur dat was opgeslagen in de Betlehemkerk, werd naar Brouwhuis gebracht.

De fakkel werd er aan  ontstoken, als ook de vier toortsen die de afgevaardigden kinderen van de vier scholen mochten dragen. De fakkel werd bij aankomst bij het nieuwe bevrijdingsmonument overhandigd aan Antoinette Maas overhandigd. Zij kon hierna het vuur in de schaal voor het bevrijdingsvuur ontsteken. Ook de vier kinderen mochten hun aandeel nemen, in het ontsteken van het schaalvuur. Omdat door de corona problematiek het muziekkorps uit Brouwhuis fysiek niet aanwezig kon zijn, werden er muziekstukken gedraaid van muziekkorps.

Tekst  en foto’s, Henk van Dijk

22 september 2020

Stiphout


Mierlo-Hout

 

Herdenkingsviering avond

Herdenkingsviering
door de jeugd van Mierlo-Hout en de jeugdburgemeester van Helmond 
Noël
Silalahi 

19 september 2020

Ook dit jaar is het bevrijdingsvuur, dat  bestemd is voor al die plaatsen in de Peel die  76 jaar bevrijding vieren, weer opgehaald door wielrenners in Bayeux. Zij brachten het naar Eindhoven en van hier werd het naar de Luciakerk in Mierlo gebracht.

Op zaterdagavond 19 september werd de fakkel van  hieruit, met begeleiding van historische militaire voortuigen, naar het Brits Ereveld aan de Geldropseweg gebracht, door een hardloopster van de stichting Death Valley de Peel. Hierbij werd ze begeleid door de Firebrigade Pipes en Drums  Door de burgemeester van Geldrop-Mierlo Jos van Bree, werd de vuurschaal met het bevrijdingsvuur ontstoken. Jolijn Brouwers verwelkomde alle gasten, het gedicht ‘Herdenkinge’n werd voorgedragen door Mien van Uden en Beate Bremen vertelde over haar grootouder in Nederlands Indië. Ook werd het lied ‘Love change everything’ gezongen door Bertine van de Boom.

Door de coronamaatregelen konden de burgemeesters van Asten, Someren, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Helmond en Peel en Maas er deze keer niet bij zijn en werden de honneurs voor hen door burgemeester Jos van Bree waargenomen.

Door burgemeester Jos van Bree werden uiteindelijk dan ook de fakkels aan de lopers, die in grote getale binnen kwamen, uitgereikt. De Fakkels werden door de lopers naar hun gemeenten gebracht. Hierna werden er nog wat muzikale noten door de leden van Firebrigade Pipes en Drums.

Het was al bij al een mooie bevrijdingsherdenking waarvan de perfecte organisatie in handen was van de stichting Death Valley de Peel met medewerking van de gemeente Geldrop-Mierlo. Deze herdenking was er een, die voor jaarlijkse herhaling vatbaar is op het Britse ereveld, zo mooi was het. De lopers voor Helmond brachten eerst de fakkel naar de Luciakerk in Mierlo Hout. Hier splitste de groep en werd het vuur verder naar de Stiphoutse Kerk  en de Helmondse Betlehemkerk gebracht. Donderdag wordt hier het bevrijdingsvuur opgehaald, om het te ontsteken bij het nieuwe bevrijdingsmonument in Brouwhuis. Vrijdag wordt het ontstoken in het Hortensiapark, door burgemeester Elly Blanksma.

Tekst Henk van Dijk

28 september 2020

Opening H2O Festival

Het festival werd niet helemaal volgens het draaiboek geopend door de weersomstandigheden. Het bevrijdingsvuur werd vanuit de bewaarplaats de Betlehemkerk, door de voorzitter van de Stichting Helmond 25 september 1944, in een jeep uit de oorlogsjaren naar het Speelhuis gebracht.
Omdat de weergoden echter vonden dat het op het moment van ontsteken van het bevrijdingsvuur maar hevig moest regenen, bleef het gezelschap van genodigden en belangstellenden in het Speelhuis. Hier werden ze dan maar door burgemeester Elly Blanksma toegesproken. Na deze toespraak ging er een seintje door de glazen wand naar buiten, waar de voorzitter van de Stichting Helmond 25 september 1944 Henk Schimmel, klaar om het bevrijdingsvuur te ontsteken. Het H2o bevrijdingsfestival was geopend en als het dan ook nog droog wil worden kunnen alle mensen ook weer naar buiten.

Tekst Henk van Dijk (Dit is onze Wijk)

 

Heemkundekring Helmont heeft het initiatief genomen om de Joodse- en Sinti  slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog met struikelstenen te herdenken. Op relevante plaatsen in de binnenstad zijn herdenkingsstenen stenen in het trottoir geplaatst voor de woonhuizen, waarin de slachtoffers leefden. Alle stenen werden met medewerking van leerlingen van het ROC ter Aar uit Mierlo afdeling Infra aangebracht. Voor hun ook een heel bijzondere klus , die perfect hebben uitgevoerd.

Voor aanvang van de struikelstenen ceremonie, werd in het Speelhuis door de voorzitter van de Heemkundekring Helmont Ton Janssens, het eerste boek “Niet vergeten…Struikelstenen in Helmond” aan de weduwe van Sjaak de Waal overhandigd.

Drie herdenkingsstenen werden onthuld voor Max Koppel, Herta Koppel-Cohn en Peter Klaus Koppel. Koopman Max Koppel begon op 28 mei 1938 in het pand Steenweg 10 een textielwinkel ‘Het Broekenhuis’.

De familie Koppel melde zich op 28 augustus 1942 op het politiebureau in Helmond voor ‘werkverruiming’ in Duitsland en werd op de trein naar Westerbork gezet. Op 31 augustus 1942 vertrok de familie Koppel naar Auschwitz hun dood tegemoet. Herta Coppel-Cohn en de zevenjarige Peter Klaus Koppel hebben vanaf hun vertrek uit Helmond nog maar vijf dagen geleefd.

Max Koppel kwam in een van de Kosel-kampen terecht. Zijn sterfdatum en plaats zijn onbekend.

Tekst Henk van Dijk

Struikelstenen Ceremonie Maurickplantsoen

Heemkundekring Helmont heeft het initiatief genomen om de Joodse- en Sinti slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog met struikelstenen te herdenken.

Op relevante plaatsen in de binnenstad zullen herdenkingsstenen stenen in het trottoir worden geplaatst voor de woonhuizen, waarin de slachtoffers leefden. Alle stenen werden met medewerking van leerlingen van het ROC ter Aar uit Mierlo afdeling Infra aangebracht. Voor hun ook een heel bijzondere klus , die ze perfect hebben uitgevoerd. Op 16 mei 1944 werd Sinti familie Hanstein aangehouden op het woonwagenkamp Scheidijk in Helmond en op transport gezet naar kamp Westerbork. Op 19 mei 1944 vertrokken zij met het 96e treintransport naar Auschwitz, de dood tegemoet. De gehele familie werd omgebracht met uitzondering van Stephanus (Tatta) en Aloysius (Jopie) Hanstein. Zij overleefden Auschwitz, Buchenwald en Mittelbau-Dora. Het volledige verhaal kunt u lezen in het boek,Niet vergeten…Struikelstenen in Helmond’, uitgegeven door Heemkundekring Helmont op 25 september 2019.

Als gastspreker deed Lalla Weiss het woord. zij is woordvoerster van de Roma en Sinti gemeenschap.

Er werd een grote herdenkingssteen onthuld van 50×50 cm met daarop de namen van de acht Holocaust slachtoffers: Alexander Hanstein, Wilhelmine Hanstein-Grunholz, Albert Hanstein, Elisabeth Hanstein, Marie Clemence Winterstein, Karel Hendrik Groenhout, Hendrik Grünhout, Hendrik Weist. Ook werd er ter nagedachtenis een staander met glasplaat onthuld met een herinnering tekst. De beide werden onthuld door burgemeester Elly Blanksma samen met Wim Hanstein.De muzikale ondersteuning kwam van de leden van het Zigeunerorkest Brandt. Tot slot kwam Lodewijk den Breejen aan het woord namens de Rijpelbergse gemeenschap.

Tekst Henk van Dijk (Dit is onze Wijk)

24 september 2019


Herdenking Brouwhuis

Het was een natte herdenking in Brouwhuis, maar ondanks de regen waren er toch veel mensen naar de viering toe gekomen. De 2 sprekers op deze avond waren , de voorzitter van de wijkraad Ben Vogel en de wijkwethouder Antoinette Maas. De muzikale ondersteuning kwam natuurlijk van harmonie Amicitia. Er waren ook veel kinderen aanwezig die bij de viering betrokken werden. Zij mochten het bevrijdingsvuur ontsteken en dat vonden zij natuurlijk geweldig. Ook vond er de prijsuitreiking plaats van de wedstrijd die er voor de kinderen was geweest , voor het maken van tekeningen en gedichten. 

Tekst: Henk van Dijk (Dit is onze Wijk)

Peel:

Donderdag 19 september 2019 werd door lopers uit de Peelgemeenten, het bevrijdingsvuur dat op 18 september vanuit Eindhoven naar Ommel werd gebracht om te overnachten in de kerk, voor de ceremonie naar de Markt in Asten gebracht. Wethouder van Asten , Henk van Moorsel , was de drager van de fakkel. De lopers, waaronder een afvaardiging van HAC Helmond ,werden vooraf gegaan door militaire jeeps en Firebrigade en Drums uit Gemert. Aangekomen op de Markt nam de burgemeester van Asten, Hubert Vos, het vuur in ontvangst en ontstak hiermee het bevrijdingsvuur in de grote schaal die op het bordes stond opgesteld. Een afvaardiging van alle aanwezige gilden en schutterijen legden vervolgens de hernieuwde eed van trouw af aan de aanwezige burgemeesters. Hierna was het de beurt aan de burgemeesters van de Peelgemeenten om ieder een fakkel te ontsteken aan het bevrijdingsvuur. Als eerste hiervan, werd door de burgemeester van Helmond Elly Blanksma, de fakkel ontstoken. De brandende fakkel werd doorgegeven aan de lopers van de diverse gemeenten. Onder tromgeroffel van de gilden gingen de lopers op pad om het vuur naar hun gemeenten uit te dragen. In Helmond aangekomen werd het vuur wederom verdeeld, om het door lopers groepjes naar de kerken van de betrokken wijken laten brengen. Hier verblijft het vuur tot de dag van de bevrijdingsceremonie van de betreffende wijk .

Tekst en foto’s , Henk van Dijk