Over Ons

Wie zijn wij:

We willen u graag meenemen in de ontstaansgeschiedenis van onze stichting.
Al jaren was het Henriëtte Verouden-Berens een doorn in het oog dat de viering van de bevrijding van Helmond een kopie was van de dodenherdenking van 4 mei, enkel de plaats was anders, verder was er weinig verschil.
In 2016 viel 25 september op de laatste zondag van september, toevallig ook de afsluitende zondag van de Caratconcerten. Het bestuur van de St Beheer Carat Paviljoen vond het een goed idee om die dag te vieren met als motto: Vrijheid is van alle tijden. Zij organiseerden een ontbijt met veteranen (de vrijheid van toen) vluchtelingen (de vrijheid van nu) en jongeren (de vrijheid van de toekomst). Vanuit dit initiatief kwam er een aantal veteranen die ook graag met de bevrijding van Helmond aan de slag wilden: Henk Schimmel, Gerard van de Weijer en Ad Adriaansen.
Het initiatief was geboren!
Inmiddels heeft ook Wim de Ruiter zich aangesloten; hij houdt zich vooral bezig met het contact met de scholen.

Het Doel:

Tekst in de statuten:

Artikel 2
1. De stichting heeft ten doel het organiseren en promoten van de viering en de herdenking van de bevrijding van Helmond op 25 september 1944.
2. De stichting heeft geen winstoogmerk en dient het algemeen belang.

In de praktijk:
Herdenken en vieren verschillen in de aard der zaak uiteraard van elkaar. Het vieren van onze (indertijd) zwaar bevochten vrijheid krijgt naar onze mening (te) weinig aandacht. Onze bevrijders van toen en met name de oorlogsslachtoffers zouden, naar aangenomen mag worden, niet gewild hebben dat bij de herdenking van de bevrijding van Helmond het herdenken de boventoon zou hebben in plaats van het vieren van de zo sterk en soms bloedig verworven vrijheid.
Wij willen deze vrijheid vieren, elk jaar opnieuw. We willen daarvoor alle initiatieven in de stad bundelen en daar waar nodig en/of wenselijk ondersteunen.

Vrijheid is echter, al lijkt en voelt dat soms zo, niet vanzelfsprekend. De Helmonders die dat in de jaren ’40-’45 ‘aan den lijve’ ervaren hebben vallen langzaam uit onze gemeenschap weg. Het doorgeven van de zo belangrijke boodschap van het ‘leven in vrijheid’ dient keer op keer en elk jaar opnieuw uitgedragen worden. De jongere generatie is nu aan zet! Naast het vieren van de vrijheid richten wij ons ook op het bewustmaken van het leven in vrijheid.
Vrijheid die nooit vanzelfsprekend is, ook in deze tijd niet, al wordt dat door de huidige (jongere) generatie wel zo beleefd. Educatie en voorlichting zijn daarbij sleutelwoorden. De doelgroep zijn de inwoners/bevolking van Helmond, doch specifiek gericht op de (schoolgaande) jeugd en veteranen.

Bestuur:
Henk Schimmel: voorzitter
Gerard van de Weijer: secretaris
Henriëtte Verouden: penningmeester
Ad Adriaansen: bestuurslid
Wim de Ruiter: bestuurslid