Home


Lichtjes op oorlogsgraven

Sinds 2015 worden er op diverse plaatsen in Nederland, in navolging van Canada, op Kerstavond (24 december) kaarsjes geplaatst op oorlogsgraven.

Zo ook op het Brits Ereveld in Mierlo.
Onze stichting heeft hieraan, samen met de andere initiatiefnemers van Bevrijdingsvuur Death Valley De Peel, haar medewerking aan verleend.
Aansluitend zijn door onze bestuursleden kaarsjes geplaatst op oorlogsgraven op de R.K. en Protestantse begraafplaats aan de Molenstraat.
Op deze avond zijn lichtjes geplaatst op oorlogsgraven op het kerkhof van Mierlo-Hout, aan de Hortsedijk en op het Kerkhof in Brouwhuis.

Drie Britse Militaire Oorlogsgraven op de Protestantse Begraafplaats aan de Molenstraat in Helmond

7 Nederlandse Oorlogsgraven op de R.K. begraafplaats aan de Molenstraat in Helmond.
Oorlogsgraf van Cornelis Schrama Kerkhof O.L.V. Middelares aan de Rector Heuvelstraat in Brouwhuis

Via diverse publicaties is er enige onduidelijkheid ontstaan over de aanvangstijd van de viering.  Om misverstanden te voorkomen willen we hierbij de juiste tijd doorgeven.

De aanvangstijd van de viering is 19.00 uur.

In verband met de registratie (coronamaatregel) wordt u gevraagd tijdig naar het

Hortensiapark te komen.

We hopen u vrijdag als gast te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groet,

Namens de Stichting Helmond 25 september 1944,

Henk Schimmel


Helmond gaat dit Jaar bevrijding vieren!

Onder voorbehoud van eventuele strengere Corona-maatregelen wordt er voor 25 september aanstaande een bevrijdingsviering gepland.

Deze viering zal ingetogen zijn, met het oog op de Corona-crisis, maar toch een feestelijk tintje krijgen.

Wilt u ook op een of andere manier uw steentje bijdragen aan deze viering , neem dan contact met ons op.

Thema van dit jaar:

“GASTVRIJ IN VRIJHEID”

Ontvangst vanaf 18.30 uur.

Aanvang 19:00 uur.

Programma 2020 Bevrijdingsviering Helmond

Thema: “Gastvrij in vrijheid

Aan het begin van de viering zal het Harmonie orkest van het Helmonds Muziek Corps de muziek verzorgen.

Het officiële gedeelte bestaat o.a. uit:

  • Opening door de ceremoniemeester
  • Toespraak door burgemeester Mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel
  • Ontsteken bevrijdingsvuur
  • Het Wilhelmus door het Helmonds Muziek Corps
  • Bloemen leggen door jeugdburgemeester Noël Silalahi
  • Optreden “Zusjes Martens”
  • Afsluiting door de ceremoniemeester

Na het officiële gedeelte is er een optreden van het Harmonie orkest van het Helmonds Muziek Corps.