Bevrijding Helmond

De stad Helmond is op 25 september 1944 bevrijdt.
Mierlo-Hout, Stiphout en Brouwhuis (maakten in 1944 geen deel uit van de huidige gemeente
Helmond), en zijn op respectievelijk 22, 23 en 24 september 1944 bevrijdt. De geallieerden hebben
vervolgens via een omtrekkende beweging via Asten, Ommel en Brouwhuis uit eindelijk op 25
september 1944 Helmond bevrijdt
In Stiphout wordt de bevrijding al een aantal jaren herdacht bij het monument op de hoek
Kloosterstraat en de Wevestraat.
In Mierlo-Hout vindt sinds 2011 nabij het monument aan de Houtse Parallelweg/Hoofdstraat de
jaarlijkse herdenking plaats. In Brouwhuis vindt, zo wij weten (nog) geen herdenking en viering plaats.
Tot nu toe is er in de stad Helmond feitelijk sprake van een sobere herdenking, die vrijwel een kopie is
van de dodenherdenking die (landelijk) op 4 mei gehouden wordt. De dodenherdenking en de
herdenking van de bevrijding van Helmond vinden beiden plaats in het Hortensiapark. (op 4 mei bij
St.Joris en de draak en op 25 sptember nabij de gedachteniskapel)
Met de gemeente is de wens uitgesproken om de herdenking van de bevrijding van Helmond een meer
feestelijk karakter te geven. De gemeente juicht dit initiatief toe.

Herdenken en vieren verschillen in de aard der zaak uiteraard van elkaar. Het vieren van onze(indertijd) zwaar bevochten vrijheid krijgt naar onze mening (te) weinig aandacht. Onze bevrijders van
toen en met namen de oorlogsslachtoffers zouden, naar aangenomen mag worden, niet gewild
hebben.dat bij de herdenking van de bevrijding van Helmond het herdenken de boventoon zou hebben
in plaats van het vieren van de zo sterk en soms bloedig verworven vrijheid.
Vrijheid is echter, al lijkt en voelt dat soms zo, niet vanzelfsprekend. De Helmonders die dat in de jaren
’40-’45 ‘aan den lijve’ ervaren hebben vallen langzaam uit onze gemeenschap weg. Het doorgeven van
de zo belangrijke boodschap van het ‘leven in vrijheid’ dient keer op keer en elk jaat opnieuw
uitgedragen worden. De jongere generatie is nu aan zet!
Samengevat; het bewustmaken van het leven in vrijheid die, ook al is die het al zo lang geleden met
veel leed verkregen, ook in deze tijd niet, al wordt dat door de huidige (jongere) generatie wel zo
beleefd, vanzelfsprekend is. Educatie en voorlichtin zijn daarbij sleutelwoorden.
De doelgroep zijn de inwoners/bevolking van Helmond, doch specifiek gericht op de (schoolgaande)
jeugd en de veteranen.

.